Misyon ve Vizyon

Sağlık çalışanları, sağlık endüstrisinin teknolojiyi onlara sunduğu güncel şekli ile tanı ve tedavi amaçlı kullanmak gayreti içindedir. Gerek yazılım gerekse donanım olarak hayata geçirilmek istenen her yeni fikir, son kullanıcının pratikteki uygulama tecrübesi ile oluşmuş kullanımı kolaylaştırıcı önerilerine ihtiyaç duyar. Sağlık ile ilgili teknolojilerin fikir olarak oluşumu, araştırılma ve geliştirilme aşamalarında sadece endüstrinin ve mühendislerin yer alması; sağlık hizmetinde uygulamayı yapacak hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının önerilerinin sadece tasarım ve üretim sonrası geri dönüşler ile alınması ürünün gerekli kalite ve güvenlik düzeyine gelme sürecini uzatır, hatta kullanımını sonlandırabilir. Son kullanıcı olan sağlık profesyonelinin yeni fikrin ilk oluşumu, araştırılma, geliştirilme ve test aşamalarında da yer almasında fayda vardır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel amacı; sağlık ile ilgili yenilikçi teknolojilerin fikir olarak ortaya çıkması, araştırma ve geliştirilmesi için Üniversitemizin farklı disiplinlerini içeren zengin insan kaynağının etkin iletişimini ve ortak çalışma kültürünü geliştirmektir. Merkezin çalışma alanları sağlıkta yapay zeka, sanal ve arttırılmış gerçeklik, simülasyon ile eğitim, mobil uygulamalar ve cihaz ve enstrüman tasarım ve geliştirilmesidir. Bu alanlarda ilgisi, fikri ve çalışması olan farklı fakültelerden akademisyenlerin bir araya gelerek yapacakları proje ve akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası yaygın kabul gören yenilikçi teknolojilerin ürün olarak ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Merkez olarak Üniversitemiz akademisyenlerini, sağlıkta güncel teknolojiler ve inovasyon alanları ile ilgili bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile webinar, sempozyum, çalıştay ve atölye çalışmaları yaparak, sağlık endüstrisinin araştırma ve üretim aşamasına etkin katkı sağlayan bir yapı oluşturmakta amaçlanmıştır.